LienTotté

Lien Totté

Ergotherapeut, kindercoach, life coachAchtergrond:


 • Bachelor in de Ergotherapie
 • Bachelor na Bachelor Buitengewoon Onderwijs
 • Cursus life coach basis-verdieping
 • Cursus kindercoach
 • Werkervaring: in de thuiszorg, in Pulderbos revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren, in het ondersteuningsnetwerk binnen het regulier onderwijs en in het buitengewoon basisonderwijs.


Graag stel ik mezelf even voor:

 

Mijn naam is Lien Totté, ik ben een enthousiaste en gedreven ergotherapeut die enorm houdt van werken met kinderen en jongeren. In 2015 studeerde ik af als ergotherapeut aan de Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen. In 2017-2018 heb ik de bijkomende opleiding Bachelor na Bachelor in het Buitengewoon Onderwijs gevolgd. Daarnaast heb ik een erkend certificaat als life coach en kindercoach behaald binnen het volwassen onderwijs. Sinds 2018 ben ik aan de slag als zelfstandige in bijberoep, waarnaast ik voltijds werk als ergotherapeut in het buitengewoon lager onderwijs met kinderen met ASS.

Als ergotherapeut hebben we een brede waaier aan expertise en methodieken met als doel het kind/de jongere op psychisch, fysisch en sociaal-emotioneel vlak te begeleiden en ondersteunen om hen optimaal te helpen functioneren. Dit door zowel in te zetten op het individu als op zijn/haar context. Ik werk dus niet enkel met het kind of de jongere, maar verleen ook adviezen naar de thuis- en schoolsituatie. Dit alles met het oog op het optimale functioneren van jouw unieke kind.  


Doelgroep:

 • kinderen en jongeren met:
  • autisme spectrum stoornis (ASS)
  • DCD
  • AD(H)D
  • motorische achterstand (zowel grove als fijne motoriek) t.g.v. bv. prematuriteit
  • lateralisatieproblemen
  • schrijfstoornissen
  • problemen met sensorische integratie/verwerking
  • moeilijkheden met tussenmenselijke relaties en interacties
 • Ouders met hun kind (tot 12 jaar) met
  • autisme spectrumstoornis (ASS)
  • problemen met sensorische integratie/verwerking
  • moeilijkheden met tussenmenselijke relaties en interacties
  • motorische achterstand

 

Diagnostiek:

 • Psychomotorisch onderzoek (Mov-ABC)
 • Fijn motorische problemen (KOEK) en motorische schrijfproblemen (SOS)

 

Aanbod en methodieken:

 • Sherborne bewegingspedagogiek en ouder-kindyoga voor ouder en kind samen, met als doel verbondenheid, veiligheid en ontspanning te bieden en de ouder-kind relatie te versterken;
 • Sherborne bewegingspedagogiek en kinderyoga om te werken rond veiligheid, nabijheid, relaties, ontspanning en motorische ontwikkeling;
 • Bodymap om te werken rond lateralisatie, grove en fijne motoriek, algemene neuro-motorische ontwikkeling;
 • Vaardigheidstraining fijne motoriek;
 • Schrijfmethodes voor voorbereidend en aanvankelijk schrijven;
 • Psycho-educatie rond ASS, DCD, AD(H)D om de diagnose te verwerken en meer inzicht te krijgen over de mogelijkheden en beperkingen, te zoeken naar oplossingen voor moeilijkheden en tips te vergaren over het dagelijkse functioneren;
 • Executieve vaardigheidstraining (ASS, AD(H)D, DCD) om het plannen, organiseren, handelingen structureren, inhiberen en bijsturen te oefenen;
 • Zelfredzaamheidstraining voor het aanleren van vaardigheden voor activiteiten uit het dagelijks leven.

  

Tarieven:

 

De behandeling bij een ergotherapeut:

 

Enkel voor locomotorische en neurologische revalidatie is het honorarium en het terugbetalingstarief van de behandeling wettelijk vastgelegd door het RIZIV. Dit indien men reeds een volledig programma gevold heeft of op het punt staat om een compleet programma voor locomotorische en neurologische revalidatie te voltooien in een gespecialiseerd centrum. Ook heeft men een voorschrift nodig, uitgeschreven door de revalidatiearts van het gespecialiseerde centrum waar u de revalidatie volgde.

 

Voor de overige ergotherapeutische behandelingen en diagnostiek wordt het volgende tarief gehanteerd:

 • Psychomotorisch onderzoek met Movement ABC (afnameduur van 60 min): €100
 • Overige diagnostiek (KOEK, SOS) (afnameduur van 30 min): € 40
 • Sessie van 30 min: €20
 • Sessie van 60 min: €40Aanwezigheid:

Elke maandag van 17u tot 22u en woensdag van 13u tot 17u in Brasschaat.  

 

U kan me bereiken via:

e- mail: lien.totte@groepspraktijkanemoon.be 

GSM: 0474813083Groepspraktijk Anemoon Kontich                                                                                                                                       Groepspraktijk Anemoon Brasschaat

Koningin Astridlaan 104,  2550 Kontich                                                                                                                                  Bredabaan 566, 2930 Brasschaat

info-kontich@groepspraktijkanemoon.be                                                                                                                                    info-brasschaat@groepspraktijkanemoon.be