ADHD onderzoek

Begeleiding en diagnostisch onderzoek voor AD(H)D


Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD):


Zowel voor diagnostiek onderzoek als behandeling/begeleiding voor AD(H)D kan u terecht bij ons. 

Belangrijk: Medicatie opstarten en opvolging voor nieuwe patiënten is momenteel niet meer mogelijk door de drukke agenda van onze dokter. 

 

ADHD is een afkorting van een Engelstalige term: ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. In het Nederlands wordt het vertaalt als ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’.


ADHD is een ontwikkelingsstoornis met als belangrijkste gedragskenmerken hyperactiviteit,  onoplettendheid en impulsiviteit. Deze kenmerken zijn in die mate aanwezig dat het functioneren thuis, op school of op het werk en voor een periode van minstens zes maanden, er ernstig onder gaat lijden. ADHD komt frequent voor: 5 tot 8 % van de schoolgaande jeugd en 2,5 tot 4,4 % van de volwassenen heeft er last van.


Er bestaan drie types ADHD:

 • Overwegend onoplettend beeld (gekend als ADD)
 • Overwegend hyperactief/impulsief beeld
 • Gecombineerd beeld


Veel voorkomende problemen bij kinderen met ADHD:

 • gedragsproblemen (bv. agressie)
 • angst- en stemmingsstoornissen
 • problemen met fijne en/of grove motoriek
 • leerachterstand of leerstoornissen
 • taal- spraakstoornissen op jonge leeftijd
 • autisme en verwante stoornissen
 • tics,...


Verloop van het onderzoek:

 • Intakegesprek en kinderpsychiatrisch onderzoek:

  We bevragen de voorgeschiedenis, de vroegontwikkeling en de huidige symptomen die aanleiding zijn tot verder onderzoek. 

 • Aan de ouders en de school worden vragenlijsten meegegeven
 • Neuropsychologisch onderzoek: Via een neuropsychologisch onderzoek wordt er inzicht verkregen op aandacht, concentratie, geheugen, impulsiviteit, visuomotoriek en constructieve vaardigheden van het kind of de jongere).
 • Intelligentieonderzoek 
 • Psychomotorische testing 
 • Schoolobservatie (indien nodig)
 • Bijkomende onderzoeken voor logisch-wiskundig denken, taalvaardigheid, lezen, spelling (indien nodig)
 • Bijkomende onderzoeken voor differentiële diagnoses (ASS, tics, DCD,...) (indien  nodig) 
 • MDO (multidisciplinair overleg): Nadat er alle onderzoeken om tot een diagnose te komen afgerond zijn, wordt er een datum vastgelegd voor een MDO. Hierop zijn alle collega's aanwezig die bij dit onderzoek betrokken waren. De testresultaten worden overlopen en er wordt al dan niet een diagnose gesteld.
 • Adviesgesprek/eindbespreking: U krijgt tijdens dit gesprek adviezen rond opvang, verdere begeleiding en schoolkeuze.


Behandeling:

 • Psycho-educatie (ouders, kind/jongere,...): Omdat kinderen/jongeren met ADHD blijvend kwetsbaar zijn, is het belangrijk dat ze hier zo vroeg mogelijk leren mee omgaan. Hiervoor is inzicht in de achterliggende stoornis nodig, maar ook aanvaarding van de eigen beperkingen en een aanpassing van het gedrag en het zelfbeeld.
 • Gedragstherapie voor ouders: Via gedragstherapie kan men de kernsymptomen van ADHD duidelijk doen verminderen. De therapeut leert de ouders hoe ze met hun kinderen op een gezonde manier kunnen omgaan.
 • Gedragstherapie voor kinderen/jongeren: Er wordt samen met het kind/de jongere gezocht naar de uitlokkende factoren van het ongewenst gedrag. Er wordt dan gezocht naar manieren om deze onder controle te houden. Verder worden er tips aangeboden rond het omgaan met de symptomen.

 • Concentratietraining en impulscontrole: Tijdens de psychomotorische therapie bij onze kinesist/ergotherapeut wordt aandacht besteed aan het disfunctioneren van de kinderen. Via het aanleren van een zelf-instructiemethode wordt de taakspanning verhoogt waardoor de kinderen meer inzicht in hun eigen functioneren krijgen. Als gevolg wordt hun zelfbeeld positief gestimuleerd. Verder wordt hun schoolprestaties verbetert en ze krijgen weer controle over hun eigen gedrag.
 • Opvoedingsondersteuning: De therapeut gaat samen met de ouders op zoek hoe ze met hun kind op een gezonde manier kunnen omgaan. Ouders leren hoe ze consequent en vastberaden met hun kind kunnen omgaan zonder zich daar slecht bij te voelen. 
 • Cogmed werkgeheugentraining:

  Via cogmed werkgeheugentraining leert uw kind:

  1. Zich beter te kunnen concentreren
  2. Gestructureerd te werk gaan
  3. Beter het overzicht kunnen bewaren
  4. Belangrijke informatie beer onthouden
  5. Beter in staat zijn om afleidingen te negeren.
  Cogmed werkgeheugentraining is een wetenschappelijk bewezen methode die door het trainen van het werkgeheugen het concentratievermogen kan verbeteren. De training kan onder begeleiding van een cogmed coach (via ons centrum of buitenaf) toegepast worden bij kinderen (vanaf 4 jaar) en volwassenen met concentratieproblemen en AD(H)D. Cogmed werkgeheugentraining pak de ADHD symptomen van uw kind aan. Zo kan het werkgeheugen van uw kind beter om gaan met signalen van buitenaf. Zo worden haar/zijn gedachten beter gestructureerd, informatie wordt beter verwerkt en er komt een mentale rust. 
 • Medicatie 
 • Voedingsondersteunende maatregelen: Steeds meer onderzoeken worden gepubliceerd die duidelijk aantonen dat, mits een aanpassing aan het dieet, er significante verbeteringen mogelijk zijn in de symptomen van ADHD. 

 • Studiebegeleiding (Indien nodig)

 • ...