Persoonlijkheidsonderzoek

PersoonlijkheidsonderzoekBij een persoonlijkheidsonderzoek kijken we naar uw emotionele- en sociale functioneren. We kijken naar hoe u omgaat met problemen of emoties. Dit inzicht kan helpen om u, uw situatie en uw problemen beter te begrijpen. Op basis hiervan geven we advies over een passende behandeling of begeleiding. 


Een persoonlijkheidsonderzoek kan er heel divers uitzien. Vaak wordt er met behulp van interviews, testen en vragenlijsten gekeken naar het profiel van uw persoonlijkheid. Zo kan er met behulp van interviews bijvoorbeeld informatie verkregen worden over gedrag dat mensen vertonen en of dit passend is bij hun rol in de maatschappij. Met behulp van een test kan bijvoorbeeld gekeken worden naar uw mate van angst/spanning of frustratie. Een goed persoonlijkheidsonderzoek zal altijd bestaan uit meerdere onderdelen, zodat er een helder en duidelijk beeld ontstaat van wie u  bent. Belangrijk bij ieder onderzoek, maar ook zeker bij een persoonlijkheidsonderzoek, is dat u alle vragen naar waarheid beantwoordt. Dit klinkt vrij logisch, maar door niet eerlijk te zijn of sociaal wenselijk te antwoorden kan er al snel een verkeerd beeld ontstaan.