EMDR therapeuten


Wat is EMDR therapeut en wat doet zij?EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een revolutionaire en wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten bij de wortel aan te pakken.

Tijdens een EMDR- behandeling wordt er eerst nagegaan wat de onderliggende oorzaken zijn die tot jouw klachten hebben geleid.

Vervolgens gaan we ze één voor één aanpakken op een veilige manier. We maken hiervoor gebruik van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak in combinatie met oogbewegingen.


Meer informatie over EMDR- behandeling verwijzen we jullie graag naar onderstaande website waar onze EMDR therapeuten ook lid van zijn:

Hieronder vindt u meer informatie over onze kinder- en jeugdpsychiater en klinisch psycholoog die EMDR- behandelinig toepassen. 
Kinder- en jeugdpsychiater,

EMDR Practitioner Europe,

psychotherapeut, hypnosetherapeut, neurofeedback-trainerKinder- en jongerenpsycholoog,

Sportpsycholoog,

EMDR Practitioner Europe
Orthopedagoog, psycholoog i.o., pschotherapeut i.o, spelcounselor,

EMDR therapeut, hypnosetherapeut,

NLP practioner, Bio-nergetische therapeut